PHOSPHATES

PHOSPHATESINCIFUNCTIONS
Disodium monofluorphosphateSODIUM MONOFLUOROPHOSPHATEantiplaque, oral care
Sodium tripolyphosphatePENTASODIUM TRIPHOSPHATEbuffering, chelating